תנאי שימוש

תנאי השימוש הבאים מהווים הסכם בינך, הלקוח ופורוורד פרודקשן. פורוורד פרודקשן מסכימה לספק שירותים ללקוח, אשר משולמים מראש על ידי הלקוח, כל עוד הלקוח עומד בתנאי השימוש.

תנאי ההסכם
פורוורד פרודקשן שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, אך היא גם מסכימה להודיע ​​מיד לכל הלקוחות על כל השינויים במסמכים אלה באמצעות הדוא"ל, לכתובת החוקית שסיפק הלקוח. באחריות הלקוח לשמור על כתובת האימייל שלו בנוסף לפרטים נוספים מעודכנים כראוי. ברגע השינוי, אם הלקוח רוצה לסיים את השירותים, הוא יכול לעשות זאת ללא תשלום נוסף, בלי קשר לתאריך התשלום הבא.

השעיית שירות
השירות ללקוח יושעה לאחר יומיים של איחור בתשלום. הוא יישאר מושעה עד תשלום החשבונית, אחרת, בחלוף 7 ימים, השירות יבוטל וכל הנתונים יאבדו. לקוחות אשר השירות שלהם הושעה או הסתיים עקב הפרה מתמשכת של תנאי השימוש, אינם זכאים להחזר, כל ההחלטות נעשות על פי שיקול דעת של פורוורד פרודקשן והן סופיות.